Tecola: Bedrijfsinnovatie van idee tot succes

Over Tecola BVBA

Tecola is een nicheadvocatenkantoor voor en door ondernemers waar innovatie, toekomstgericht denken en duurzaamheid centraal staan. Tecola beperkt zich niet alleen tot de juridische analyse, maar werkt haar oplossingen steeds uit tegen de financiële achtergrond van de klant en begeleidt hem om dit pragmatisch en strategisch te implementeren in zijn onderneming.

Tecola staat zowel privaatrechtelijke ondernemingen als overheidsbedrijven bij in het duurzaam, efficiënt en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij verleent Tecola zowel preventieve als curatieve ondersteuning in de drie grote domeinen Technologie & Privacy, Communicatie en Legal Services overeenkomstig de hoogste standaarden inzake discretie, kwaliteit en transparantie.

Kernwaarden

De naam Tecola is opgebouwd uit de kernwaarden waar zij garant voor staat:
  • Technisch: Tecola is zowel een praktijkgerichte als academische absolute specialist in die (deel)domeinen waarin zij dienstverlening aanbiedt.
  • Economisch: Tecola streeft een optimale prijs/kwaliteitverhouding na en is te allen tijde transparant omtrent aanpak en tarieven.
  • Concreet: Tecola wil cliënten de meest pragmatische en haalbare oplossing aanreiken, en aarzelt niet om daarvoor out–of–the–box te denken.
  • Ondernemend: De zuurstof en bestaansreden van Tecola is ondernemen. Tecola doet meer dan alleen juridische dienstverlening, maar denkt ook (pro)actief mee en anticipeert op de (toekomstige) bedrijfsstrategie van haar cliënteel.
  • Legal interim management: Tecola biedt ook op maat in–house dienstverlening aan voor één of meerdere juridische (sub)domeinen of bij herstructureringen, en draagt voorts op regelmatige basis bij tot het (mede) ontwerpen van legislatieve normen zoals onder meer decreten, koninklijke besluiten en andere regelgeving.
  • Anticipatief: Een van de sterkste troeven van Tecola is dat zij zich niet alleen richt op het verstrekken van een oplossing voor een concreet probleem, maar dit steeds inpast in de interne werking van de cliënt, en inspeelt op alle mogelijke contra–argumenten en op de toekomstige ontwikkelingen.

Algemeen kan Tecola als volgt worden samengevat in één enkele zinsnede:
“Bedrijfsinnovatie van idee tot succes”.